Těkavé organické látky (VOCs) přirozeně vznikají v přírodě, ale ve větší míře jsou produkovány člověkem. Emise VOCs jsou jednou z nejzávažnějších emisí v průmyslu. Mají přímý vliv na lidské zdraví, neboť některé jsou toxické nebo karcinogenní. Dále mají podíl na tvorbě fotochemického smogu a přízemního ozonu a přispívají ke globálnímu skleníkovému efektu, čímž také negativně ovlivňují zdraví člověka. Znečistění ovzduší má na svědomí sedmkrát více životů než dopravní nehody na evropských silnicích.


My jsme se rozhodli angažovat se pro čistý vzduch. Nejlepší způsob jak zabránit vzniku smogu a ozonu je odstraňování emisí těchto nebezpečných VOCs. Zařízení filtrační techniky je navrženo právě pro tento účel.