Automobilový průmysl

V automobilovém průmyslu se vyskytuje široká škála procesů, při kterých vznikají emise VOC. Nejčastěji se jedná o velké průtoky odpadního vzduchu a nízké koncentrace VOC.

Chemický průmysl

Zařízení od Filtrační techniky jsou úspěšně aplikovány
na různé procesy v chemickém průmyslu. Obvykle je třeba řešit malé a střední provozy co do objemu odpadního vzduchu. Jednotlivé projekty řešíme individuálně na základě hlubokých znalostí v oboru.

Potravinářský průmysl

Filtrační technika nabízí řešení pro odpadní plyny z pecí, sušáren a pražíren. Pachy z těchto provozů můžou být odstraňovány katalytickou, anebo více univerzální termickou oxidací.

Tiskařský průmysl

Mezi nejčastěji užívané tiskařské techniky patří flexotisk, ofset, hlubotisk a sítotisk. Recirkulací vzduchu, která je integrovaná do tiskového stroje, je dosaženo významného snížení provozních nákladů.

Farmaceutický průmysl

Farmaceutický průmysl patří mezi nejdůležitější na světě. Zkušenosti v tomto odvětví nám umožňují se vypořádat
se složitými podmínkami, které mohou nastat v různých výrobních procesech. Při návrhu zařízení pro odstraňování emisí je nutné brát v úvahu možné výskyty vysokých píků koncentrací nebo přítomnost agresivních látek v odpadním plynu.

Elektronika

Tento segment průmyslu stále zaznamenává rychlý nárůst. Našimi zákazníky jsou výrobci displejů, polovodičů a tištěných spojů, kde emise vznikají např. při procesech čištění, odmašťování, leptání a lakování. Tento průmysl vyžaduje provozní spolehlivost 100% pro kontinuální provoz.

Kompozity

S odsáváním provozů na zpracování kompozitních materiálů
a následným odstraňováním emisí má Filtrační technika dlouholeté zkušenosti. Víme, že vysoké spotřeby energií velmi zatěžují naše zákazníky. Snažíme se proto vždy nalézt efektivní řešení.

Povrchové úpravy/lakování

Lakovny se obecně vyznačují velkým průtokem odpadního vzduchu s nízkou koncentrací VOC. Filtrační technika se při seznámení s provozem lakovny zaměřuje na možnosti snížení objemu vzduchu, což má za následek snížení provozních nákladů.