Regenerativní termická oxidace - RTO

Odpadní plyn prochází keramickým ložem do oxidační komory, kde dochází k oxidaci těkavých organických sloučenin. Horký vzduch předává tepelnou energii při průchodu keramickým ložem tepelného výměníku. Tato energie je dále využita v systému čímž se výrazně snižuje spotřeba paliva a tím i provozní náklady.

Zařízení se vyznačuje těmito vlastnostmi:

  • vysoká efektivita odstraňování emisí VOC (> 99%),
  • vysoké účinnost výměny tepla (> 95%),
  • nízká tlaková ztráta,
  • minimální provozní náklady.

Zařízení je vhodné pro:

  • objemy vzduchu až do 100.000 m3/h,
  • široké spektrum znečišťujících látek,
  • nízké i vysoké koncentrace.

regemnerativni-termicka-oxidace-rto.png

Fotky zařízení

Případové studie

Také řešíte emise?

Kontaktujte nás