Přímá termická oxidace - DFTO

Odpadní plyn, který obsahuje vysoké koncentrace, je přiváděn přímo do oxidační komory. Zde dochází při vhodně zvolené době zdržení a teplotě oxidace k oxidaci nebezpečných látek na neškodné produkty (vodní pára a oxid uhličitý).

Zařízení se vyznačuje těmito vlastnostmi:

  • vysoká efektivita odstraňování emisí VOC (> 99%),
  • možnost likvidace vysokých (explozivních) koncentrací.

Zařízení je vhodné pro:

  • malé objemy vzduchu,
  • široké spektrum znečišťujících látek,
  • vysoké koncentrace.

DFTO.png

Fotky zařízení

Případové studie

Také řešíte emise?

Kontaktujte nás