Regenerativní katalytická oxidace - RCO

Za přítomnosti katalyzátoru dochází k oxidaci těkavých organických látek při snížených teplotách. Systém RCO tedy kombinuje výhody katalyzátoru s vysokou termickou účinností regenerativního výměníku tepla.

Zařízení se vyznačuje těmito vlastnostmi:

  • vysoká efektivita odstraňování emisí VOC (> 98%),
  • vysoké účinnost výměny tepla (> 95%),
  • nízká reakční teplota,
  • nedochází ke tvorbě NOx,
  • nízká tlaková ztráta,
  • minimální provozní náklady.

Zařízení je vhodné pro:

  • objemy vzduchu až do 100.000 m3/h,
  • definované složení znečišťujících látek,
  • nízké koncentrace.

regemnerativni-katalyticka-oxidace-rco.png

Fotky zařízení

Případové studie

Také řešíte emise?

Kontaktujte nás