Rekuperativní katalytická oxidace

Odpadní vzduch se předehřívá na oxidační teplotu v tepelném výměníku. Díky katalyzátoru je tato teplota nižší než u termické oxidace.

Zařízení se vyznačuje těmito vlastnostmi:

  • vysoká efektivita odstraňování emisí VOC (> 99%),
  • nízká reakční teplota,
  • možnost likvidace nízkých i vysokých koncentrací.

Zařízení je vhodné pro:

  • definované složení znečišťujících látek,
  • menší nebo střední objemy vzduchu.

rekuperativni-katalyticka-oxidace.png

Fotky zařízení

Případové studie

Také řešíte emise?

Kontaktujte nás