Rekuperativní termická oxidace

Odpadní vzduch je přiveden ventilátorem do zařízení, kde se nejprve předehřívá v rekuperativním tepelném výměníku. Obvykle se jedná o výměník typu shell-and-tube. Kontaminovaný vzduch pak prochází oxidační komorou, kde je pomocí hořáku dosažena oxidační teplota. Zde probíhá oxidační reakce a polutanty se mění na vodní páru a oxid uhličitý. Horký čistý vzduch pak opět prochází tepelným výměníkem, kde dochází k předehřevu vstupního vzduchu. Tepelný výměník tak snižuje spotřebu paliva.

Zařízení se vyznačuje těmito vlastnostmi:

  • vysoká efektivita odstraňování emisí VOC (> 99%),
  • možnost likvidace vysokých koncentrací až do 20% LEL.

Zařízení je vhodné pro:

  • široké spektrum znečišťujících látek,
  • menší nebo střední objemy vzduchu.

rekuperativni-termicka-oxidace.png

Fotky zařízení

Také řešíte emise?

Kontaktujte nás