Zeolitový rotační koncentrátor

Odpadní vzduch prochází rotorem, kde v první částí dochází k adsorpci VOC na hydrofobní náplň zeolitového adsorbentu a následně k vytěsnění VOC do malého proudu zahřátého vzduchu, který se pak odvádí do vhodně zvoleného systému tepelného čištění. Rotor tedy zajišťuje zakoncentraci velkých objemů vzduchu o nízké koncentraci těkavých látek.

Zařízení se vyznačuje těmito vlastnostmi:

  • vysoká efektivita odstraňování emisí VOC (> 98%),
  • nízká tlaková ztráta,
  • vysoký koncentrační faktor.

Zařízení je vhodné pro:

  • velké objemy vzduchu,
  • nízké koncentrace.

zeo-rot-konc.png

Fotky zařízení

Případové studie

Také řešíte emise?

Kontaktujte nás